Meal Prayer (ton pa la may)

Tonpa lamay sangye rinpoche

Kyop pa lamay dam cho rinpoche

Dren pa lamay gendun rinpoche

Kyapne kon chok sum la cho pa bul

English:

Precious Buddha, unsurpassable teacher,

Precious Dharma, unsurpassable refuge,

Precious Sangha, unsurpasssable guide;

To the three jewels, the sources of refuge, I make this offering.